Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 3 2022 WEEK 3
Zondag 23 jan.
9.30 u.            ds. J. Niesing                         Kesteren                     Themadienst
15.30 u.          ds. G. van Goch                    Scherpenzeel
Zingen voor de dienst:    vm. OTH 363  Breng ons samen; nm. Ps. 19 : 1

Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, bestemd voor Operatie Mobilisatie.

Operatie Mobilisatie is een internationale interkerkelijke christelijke organisatie die zich richt op de verspreiding van het christelijk geloof.    De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Ook zondag zijn we:  “Méér dan welkom.!” en worden we samen gebracht als gemeente. We worden met elkaar verbonden door de Bijbel, door het samen bidden en zingen, maar bovenal worden we verbonden met Jezus als Gastheer.
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Ziekte en zorg: We hebben zondag mogen danken  met en voor ds. J. de Jong (De Gruno 66, 3862 DD Nijkerk) die goede uitslagen te horen kreeg voor wat betreft de nabehandeling. We dankten met Jacco en Renate Kok voor de geboorte van hun dochter Faye. We mochten ook bidden voor allen die met ziekte, zorgen en verdriet te maken hebben. Onze dank en voorbede mochten we bij Gods genade troon neer leggen; dat mogen we ook ieder persoonlijk doen en zo samen gemeente zijn. 
Jarig: Vrijdag 28 jan. hoopt Arie Middelkoop ( Zijderveldselaan 4, 4122 GP) 78 jaar te worden. Zaterdag 29 jan. is het de 81e geboortedag van Areke van Ochten – den Hartog, (Kerkweg 25, 4122 GB). Beide jarigen gefeliciteerd en een gezond nieuw levensjaar gewenst. Ook voor dit nieuwe levensjaar: Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen. (Ps. 37 : 5).
Geboren:  Eén  paar oogjes kijken ons aan. Wij weten het zeker…. wonderen bestaan!
Jacco en Renate Kok (Kerkweg 23, 4122 GB) mochten op 12 jan. de gelukkige ouders worden van hun dochtertje Faye. Wat een wonder om dit te mogen beleven, maar ook een grote verantwoordelijkheid om Faye op te voeden en haar de weg te wijzen naar de Here Jezus. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en veel wijsheid gewenst in de opvoeding.
Bericht uit Nijkerk:  Graag wil ik u, mede namens mijn vrouw, hartelijk bedanken voor al uw gebeden en meeleven rondom mijn ziekenhuisopname, etc. Wat een kaarten met hartelijke groeten zijn er binnen gekomen. Dankbaar zijn we ook met het voorspoedig herstel na de operatie en het bericht dat geen nabehandeling nodig is. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen.  Intussen probeer ik langzaam maar zeker weer het een en ander op te pakken. Tegelijk wachtend op de volgende oproep, over een week of wat, voor de nieroperatie.
De hartelijke groeten, vanaf: De Gruno 66, 3862 DD.         Ds. J. de Jong
Themadienst: De dienst van zondagmorgen zal een Themadienst zijn met het thema: “Méér dan welkom…!”.  Een bijzonder thema voor een bijzondere tijd. Al wekenlang zijn er alleen maar digitale kerkdiensten en dan mogen we zondag tijdens deze bijzondere dienst met 50 mensen in de kerk zitten. Wie aanwezig wil zijn bij de themadienst dient zich wel op te geven op de bekende wijze via kerkdienst@hervormdzijderveld.nl of via 0345-642259. De jeugd krijgt deze dienst voorrang bij het bezetten van de plaatsen in de kerk.
Kerkbalans 2022: De landelijke actie Kerkbalans met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” komt er binnenkort weer aan. In Zijderveld zullen de kerkrentmeesters en notabelen daarvoor bij u aan de deur komen. Dat zal zijn in de periode tussen 15 januari 2022 en 29 januari 2022. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze leden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we, net als voorgaande jaren, weer op u mogen rekenen.                     De kerkrentmeesters.
Kerkdiensten:  i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen zijn de kerkdiensten voorlopig digitaal en zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.
Verantwoording:  Via de bank is een gift van € 350,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Agenda in het kort:
Zaterdag         15-29 jan         Kerkbalans
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.