Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 28 - 29 2022 WEEK 28 - 29
Zondag 17 juli                           
09.30 uur: ds. J. H. Lammers, Nijkerk
18.30 uur: ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 47 : 1;  nm. Ps. 47 : 4
Kinderoppas:  Rianne de Leeuw en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 24 juli                           
09.30 uur: ds. D. Breure.  Kockengen
18.30 uur: ds. G. van Goch, Scherpenzeel
 
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 119 : 9;  nm. Ps. 119 : 23
Kinderoppas:  Jantine Sterk en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


Bij de diensten: Zondagmorgen hebben we geleerd met andere ogen te kijken naar de dingen die we zien. De verspieders uit Num. 13 en 14 zagen een goed land, maar ze keken te veel naar de inwoners en de steden. In vers 8 lezen we op de juiste manier te kijken: Als de Heere ons genegen is……… Dan mogen we Het Land binnen gaan dat overvloeit van melk en honing. Dan mogen we Zijn juk opnemen en van Hem zachtmoedigheid leren en rust vinden voor onze ziel. Want de Heer is onze gids op heel ons levenspad en mogen we het oog op Hem gericht houden.

Heer, wees mijn gids                                                
op heel mijn levenspad,                                           
wees Gij mijn gids.                                                    
Wijs mij de weg Hij is mijn gids.                               
naar Sions gouden stad,                                           
wees Gij mijn gids.                                                    
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,          
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.           

                                                                                
Nu aan zijn hand
dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn gids.
't Zij door moeras
of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids.
Licht, vriend'lijk licht
stroomt van zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds
het oog op Hem gericht.


Ook voor de eerstvolgende zondagen gezegende diensten gewenst.

Ziekte en zorg: In het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein verblijft op dit moment Goof van Rijnsbergen,(Krooshofstr. 55, 4122 GK). Hij is na een hersenstaminfarct opgenomen op het IC. Hij is heel ziek en er zijn grote zorgen over zijn gezondheid. Laten we biddend om Goof en Elly en ook hun kinderen heen staan, zodat ook ervaren mag worden, dat de Heere God een Gids is, ook al gaat de weg door het moeras, Hij is uw en jullie gids.
Overlijden: Maandag 4 juli is overleden ons gemeentelid Dirk het Lam in de leeftijd van 91 jaar. Hij woonde aan de Graaf Huibertlaan 33. Met trots kon hij het vertellen: het is de oudste boerderij van Zijderveld. Heel zijn leven heeft hij er gewoond. Dirk was een rustige man, die zijn eigen weg ging in het leven. Zijn kinderen schreven boven de rouwkaart: Na een leven, dat getekend werd door eenvoud, betrokkenheid, bezorgdheid en van hard werken is….  Zo is zijn leven op een treffende wijze omschreven, maar ook aan zijn leven is hier op aarde een einde gekomen. We condoleren de fam. het Lam met het verlies van jullie vader, schoonvader, groot- en overgrootvader en wensen hun Gods troostende nabijheid toe.
Dirk het Lam is zaterdag 9 juli begraven op de algemene begraafplaats van Zijderveld.

Gebedskring: Maandag 18 juli komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie, om samen te danken voor al het goede dat uit Gods hand ontvangen mag worden en te bidden voor de zorgen en noden van personen; voor de gemeente en voor de zorgen wereldwijd.
Kerkradio: Dinsdag 19 juli is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. U en jullie kunnen dan luisteren naar een uitzending van psalmen en geestelijke liederen.
Zaaierberichten: De volgende Zaaier is voor 2 weken. Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: De diaconiecollecte voor de IZB Dabar werk heeft € 238,07 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.
.Agenda in het kort:
Maandag        18 juli               Gebedskring
Dinsdag          19 juli               Kerkradio
Ten slotte:              Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.