Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 27 2022 WEEK 27
Zondag 10 juli                           
09.30 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk
18.30 uur: prop. D.A. Burggraaf, Arkel
 
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 65 : 1;  nm. Ps. 36 : 3
Kinderoppas:  Renate Kok en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie: bestemd voor de IZB Dabar werk. De tweede collecte is voor de kerk.


Vrijdag 8 juli
14.30 uur: ds. J. Vis, Meerkerk
              Huwelijksdienst Lizette van der Lee en Jelmer Boot
 

Ziekte en zorg: Omzien naar elkaar. Een gezegde dat we regelmatig tegen komen. Het is vaak gemakkelijker om het te zeggen, dan het in praktijk te brengen. En toch blijft het belangrijk biddend om elkaar heen te staan; zorgen en verdriet met elkaar te delen, maar ook vreugde en blijdschap delen is gemeente zijn. Alles mogen we neerleggen bij Zijn genade troon. Daar is het veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus` hart. Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Rommelmarkt: We mogen dankbaar terug zien op een geslaagde Rommelmarkt. Mooi weer; gezellig druk en een goede opbrengst van € 8500,=. Allen die zich ingezet hebben de Rommelmarkt tot een succes te laten zijn: heel hartelijk bedankt.
Voedselbank: Zaterdag 9 juli. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Zaaierberichten: De volgende Zaaier is voor 2 weken. Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: De Diaconiecollecten over de maand juni hebben € 607, 27 opgebracht.
De Avondmaalscollecte met bestemming Hulp Oost Europa bedraagt € 140,85.
Door diaken C. van de Kraats is tijdens bezoek een gift van € 50,00 voor de kerk ontvangen. De opbrengst via de maquette betreft de verbouwing van de pastorie over de maand juni heeft  € 223,00 opgebracht. De wekelijkse collecten voor de kerk over de maand juni bedragen totaal € 1446,09. In dit bedrag zijn inbegrepen de extra collecte op 5 juni, de extra collecte op 19 juni en de bedragen die via de bank zijn ontvangen.  Voor al deze gaven en collecten, hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Zaterdag         9 juli                 Voedselbank
Ten slotte:  De vakanties zijn weer begonnen. Voor de jeugd even geen schoolverplichtingen en lekker genieten van de vrijheid. Ook een periode waarin we massaal vertrekken naar de vakantiebestemmingen. Iedereen kent het spelletje wel: “ik ga op reis en neem mee”….   Wat nemen we allemaal mee?  Ja, de dingen die we dagelijks nodig hebben om een plezierige vakantie te vieren. Een hele waslijst!  Vergeten we niet iets? Ons bijbeltje? Staat die ook op het lijstje?  Ook tijdens de vakantie wordt van ons gevraagd ons geloof te belijden. Dagelijks contact te zoeken met onze Hemelse Vader blijft ook in de vakantie
noodzakelijk. Hij is de routeplanner van ons leven; Hij is dagelijks online om ons terzijde te staan en ons te geleiden op de wegen die we mogen gaan. Zo mogen we biddend op weg gaan en van een welverdiende vakantie genieten; Hem de eer geven, want:

Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.


                                                             Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.