Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 26 2022 WEEK 26
Zondag 3 juli                  
09.30 uur: prop. H.J. Teeuwissen, Huizen
18.30 uur: ds. E. van den Noort, Nijkerk
 
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 113 : 1;  nm. Ps. 30 : 3
Kinderoppas:  Denise Burggraaf en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de extra collecte voor de kerk


Vrijdag 8 juli
14.30 uur: ds. J. Vis, Meerkerk
              Huwelijksdienst Lizette van der Lee en Jelmer Boot
 
Bij de diensten: Met dankzegging zal ik U offers brengen. Het heil is van de Heere. Met deze woorden uit Jona 2 : 9 mochten we zondagavond danken voor deze avondmaalszondag. De nodiging mocht uitgaan: komt, want alle dingen zijn gereed. We mochten Gods trouw en goedheid ervaren in brood en wijn en op Hem onze hoop en vertrouwen stellen.
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.                Weerklank 460

Ziekte en zorg: Ziekten, zorgen en verdriet worden ons als mensen niet bespaard; het is een gevolg van de zondeval. Laten we ons niet laten ontmoedigen, maar onze noden en zorgen bij de Heere brengen. Hij zorgt voor ons. Hij zal ons helpen en doorhelpen.
Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. (Ps. 73 : 26 onb.)
Jarig: Zondag 3 juli hoopt Corrie van Vuren – van Meeteren (Kerkweg 41a, 4121 KR  Everdingen) de leeftijd van 80 jaar te bereiken. Dinsdag 5 juli hoopt Willemien Leuvenink -Maris, ( Bickelenberg 22, 4122 GW) 84 jaar te worden. Beide jarigen gefeliciteerd met het bereiken van deze hoge leeftijden. Het is door God gegeven zegt Ps. 118:   Dit is door de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
Kerkradio: Dinsdag 5 juli is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie wordt die avond verzorgt door oud. Jaco Meerkerk.
Uitgangscollecte: De kerkenraad heeft besloten de naam van de uitgangscollecte in extra collecte voor de kerk te veranderen. Deze collecte zal in het vervolg elke eerste zondag van de maand gehouden worden als derde collecte tijdens de dienst. Dus geen collecten meer bij de uitgang.
Rommelmarkt: De rommelmarkt wordt zaterdag 2 juli gehouden van 9.00 u. tot 13.00 u. op het terrein van de fam. Kok, Dorpsweg 8.
Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 4 juli. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.

Voedselbank: Zaterdag 9 juli. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: Opnieuw is er voor  het werk van de kerkrentmeesters  in het kader van de verbouwing van de pastorie een gift binnengekomen van € 1000,00. Ook nu weer onze hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage.
Agenda in het kort:
Zaterdag         2 juli                 Rommelmarkt
Maandag        4 juli                 Collectebonnen
Dinsdag          5 juli                 Kerkradio
Zaterdag         9 juli                 Voedselbank
Ten slotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.