Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 24 2022 WEEK 24
Zondag 19 juni                          
09.30 uur: ds. C. Hoogerwerf, Doorn       Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, Giessenburg
 
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 26 : 2 en 7;  nm. Ps. 27 : 2
Kinderoppas:  Lisanne van Ballegooijen en Tirza van de Kraats
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de jaarlijkse extra collecte voor de kerk.

 
Bij de diensten: Zondag mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Vanuit het formulier wordt ons een spiegel voorgehouden en een leefwijze aangereikt:  “Opdat wij nu tot onze troost het Avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig, dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot Zijn gedachtenis”.  Zo mogen we ons zelf doorzoeken en onze gangen toetsen en mag ons verlangen uitgaan naar Zijn tafel, want:
Daar wordt Uw lof verbreid,
Oppermajesteit,
Door mij, die U bemin en acht;
Daar zal mijn stem U prijzen,
Voor al de gunstbewijzen,
Voor al de wond'ren Uwer macht.
Ziekte en zorg: We dankten voor de examenkandidaten die geslaagd zijn voor hun examen en hebben gebeden voor hen die een her hebben of zelfs gezakt zijn. We hebben gebeden voor de zieken, voor allen die zorgen en verdriet hebben. We mogen met al onze noden naar Christus gaan, alles bij Hem brengen, want Hij zorgt voor ons.
Geloofsbelijdenis: In de voorbede mochten we in het bijzonder bidden voor Tirza van de Kraats en Kylian Weijers, zij hebben zondagochtend belijdenis van hun geloof afgelegd in de Geref. Kerk van Lexmond. Een bijzonder moment voor jullie, die je de rest van je leven meedraagt. Net als alle lidmaten van de kerk, dragen jullie mede verantwoordelijkheid voor de gemeenten en worden jullie uitgenodigd deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
Jarig: Dinsdag 14 juni was het de verjaardag van Thomas den Hertog,(Lange Meent 4a, 4121 KM Everdingen), die dag werd hij 78 jaar. Zaterdag 25 juni hoopt Gerard Moorelisse, (Dorpsweg 48, 4122 GH) 89 jaar te worden. Beide jarigen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst. Looft uw schepper met Psalm 136:
Looft den Heer, want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid,

Gebedskring: Maandag 20 juni komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de Consistorie. Samen bidden en contact zoeken met de Hemelse Vader; de noden van personen en de ellende die wereldwijd ervaren wordt mogen aan Zijn voeten neergelegd worden, waar ze veilig zijn en niet vergeten worden.
Kerkradio: Dinsdag 21 juni is er een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u.  U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen.
Bezinningsuur: Woensdag 22 juni wordt het Bezinningsuur gehouden van 20.00 u. tot 21.00 u. in het K.C. Zo kunnen en mogen we ons voorbereiden op de nodiging die uitgaat tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
Censura morum.
Wanneer er voor u en jou zaken zijn, die een goede viering van het Heilig Avondmaal in de weg staan, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Examens: De eerste vlaggen zijn al gesignaleerd in het dorp. De vlag in top en de boekentas er boven op. Jongelui, allen die een positieve examenuitslag hebben gekregen of nog moeten krijgen: hartelijk gefeliciteerd. Voor hen die een herexamen hebben houdt vol en houdt goede moed; het komt zeker goed.
Nacht van gebed van Open Doors vrijdag 17 juni.
Graag nodigen we u en jou uit om mee te leven en te bidden met onze vervolgde broeders en zusters. We beginnen om 20.00 uur met een blok waarin een spreker komt vertellen over vervolging in Afghanistan.We hebben daarna nog 3 blokken van een uur .Om 24 sluiten we af.Je kunt vrij komen en gaan.  Ook zullen er kaarten liggen om te versturen naar christenen in vervolging. Hartelijk welkom in Everdingen (Kerkstraat 5)
Voor meer informatie: Bart de Jong 06-11092835
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: Voor het werk van de kerkrentmeesters is in het kader van de verbouwing van de pastorie een gift binnengekomen van € 25.000,-.  Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage.
Agenda in het kort:
Vrijdag            17 juni             Nacht van gebed
Maandag        20 juni             Gebedskring
Dinsdag          21 juni             Kerkradio
Woensdag      22 juni             Bezinningsuur
Ten slotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.