Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 23 2022 WEEK 23
Zondag 12 juni                          
09.30 uur: ds. G. van Meijeren, Rotterdam               Themadienst
18.30 uur: ds. A.N. van der Wind, Kerkwijk
 
Zingen voor de dienst: vm. Welkomstlied: OTH  511  Ho! Stop!;  nm. Ps. 66 : 1
Kinderoppas:  Anita Middelkoop en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: Wat zijn we allemaal druk met van alles en nog wat. Het thema zondagochtend is: “Stil worden”. In Lukas 10 : 41 en 42 worden we door de Here Jezus tot de orde geroepen: U bent bezorgt en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig! We moeten het goede deel kiezen, dat niet zal worden afgenomen. Laten we stil worden.
Ho! Stop! Sta eens even stil
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil?
Ho! Stop! Ga er niet vandoor
Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

Ziekte en zorg: We dankten met mevr. H.C. Uittenboogaard – Hazendonk, (Diefdijk 13, 4121 KN  Everdingen) zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis en moet verder thuis herstellen. We hebben gebeden voor de noden in de wereld; voor oorlog en vervolging. Zeker ook voor allen in de gemeente, die te maken hebben met verdriet, ziekte en zorg. Al onze noden mogen we brengen bij onze Hemelse Vader. Hij zal voor ons zorgen. In Romeinen 10 : 13 kunnen we het lezen: Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
Jarig: Woensdag 15 juni hoopt mevr. S.A. van Eck – Schoenmaker, (Zoowijkseweg 2a, 4107 LL Culemborg) de leeftijd van 87 jaar te bereiken. Een hoge leeftijd om dankbaar voor te zijn. Gefeliciteerd met deze dag, ook allen die in liefde rondom u heen staan. U mag ook in dit nieuwe levensjaar rekenen op Gods bescherming, want: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige, (Ps. 91 : 1).
Structurele hulp voedselbank:  Zaterdag 11 juni. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Jaarlijks uitje van de ouderen: Dinsdag 14 juni hebben we ons jaarlijks uitje van de ouderen. We beginnen de dag  `s morgens om 10.30 u. in het K.C., waarna we vertrekken naar boerderij “De Weistaar” in Maarsbergen. We hopen er met elkaar een fijne en gezellige dag van te maken. Voor meer info zie de persoonlijke uitnodiging.
Nacht van gebed van Open Doors vrijdag 17 juni.
Graag nodigen we u en jou uit om mee te leven en te bidden met onze vervolgde broeders en zusters. We beginnen om 20.00 uur met een blok waarin een spreker komt vertellen over vervolging in Afghanistan.We hebben daarna nog 3 blokken van een uur .Om 24 sluiten we af.Je kunt vrij komen en gaan.  Ook zullen er kaarten liggen om te versturen naar christenen in vervolging. Hartelijk welkom in Everdingen (Kerkstraat 5)
Voor meer informatie: Bart de Jong 06-11092835
Jaarrekening Kerkrentmeesters: De jaarrekening over het jaar 2021 betreft het kerkrentmeesterschap ligt ter inzage bij de kerkelijke ontvanger E. Vink (Dorpsweg 42),  vanaf dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni. Graag vooraf even bellen. (0345-642152)
VBW:  Wie wil ons helpen?  We hebben nodig:
* chauffeurs die dinsdagmiddag 16 augustus willen rijden naar en van Benschop Speelplezier in Nieuwland.
* pannenkoekenbakkers die woensdag 17 augustus pannenkoeken willen bakken.
Helpt u mee? Opgave graag bij Amanda Kemkes, amanda_meerkerk@hotmail.com  of bel 06-34652556 of Marieke Kemkes, mkemkes80@kpnmail.nl of bel 06-12563264.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording:  De weekcollecten voor de kerk over de maand mei bedragen totaal € 2.147,31. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 1 mei; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Door ds. J. de Jong is tijdens bezoek een gift van € 100,-  en door diaken J.W. de Groot is tijdens bezoek een gift van € 10,-  ontvangen. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Vervolgens is er een  gift ontvangen van € 500,-  voor de verbouwing van de pastorie. Hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.            De kerkrentmeesters
Agenda in het kort:
Zaterdag         11 juni             Voedselbank
Dinsdag          14 juni             Jaarlijks uitje ouderen
Vrijdag             17 juni             Nacht van gebed
Ten slotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.