Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 22 2022 WEEK 22
Zondag 5 juni            1e Pinksterdag               
09.30 uur: ds. J. van der Meijden, Bergambacht
18.30 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland
 
Zingen voor de dienst: vm. Pinksterliederen:
Weerklank 194 : 1 en 3        Heer, ik hoor van rijke zegen
Weerklank 196 : 1 en 3        Heilige Geest, Gij hemelhoge
Weerklank 214 : 1 - 2 – 3     Eens zal op de grote morgen
Weerklank 212 : 1 - 4 – 6     Eens, als de bazuinen klinken
nm. Ps. 72 : 10 en 11
Kinderoppas:  Sophie van Eck en Janine Bruijnes
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met bestemming GZB: de Pinksterzendingscollecte.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.


Bij de diensten: De Here Jezus is opgevaren naar de hemel.  “Jezus blijft bezig” was het thema van Hemelvaartsdag. Hij laat ons niet alleen. In Joh. 14 : 16 belooft Jezus, dat Hij de Vader zal bidden, en Hij zal een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Zo mogen we uitzien naar Pinksteren en de andere Trooster, de Heilige Geest, verwachten. Hij blijft tot in eeuwigheid; tot het moment dat de bazuinen klinken:
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Ziekte en zorg: Mevr. H.C. Uittenboogaard – Hazendonk, (Diefdijk 13, 4121 KN  Everdingen) is deze week opgenomen in het ziekenhuis, waar zij een operatie aan haar mond moet ondergaan. In de voorbede hebben we haar opgedragen aan onze Hemelse Vader voor hulp en bijstand in deze voor haar zo moeilijke periode. Ook andere in de gemeente die met ziekte, zorg en verdriet te maken hebben we voor gebeden. Laten we in ons persoonlijk gebed de noden die er zijn, plaatselijk en wereldwijd, niet achterwege laten en al deze dingen bij Gods genadetroon brengen. Want we mogen vertrouwen dat:  Zoals  een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt  de HEERE Zich over wie Hem vrezen (Ps. 103 : 13).
Jarig: Zondag 5 juni hoopt mevr. N. van Meeteren – de Vor, (Kerkweg16, 4122 GC), 82 jaar te worden.  We wensen u en allen die bij u horen een gezegend nieuw levensjaar toe onder de beschermende handen van onze Hemelse Vader. Met Psalm 90 mag u Hem danken: Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie.
Kerkradio: Dinsdag 7 juni is er een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. en de meditatie wordt die avond verzorgt door oud. Jos Lam
Jaarrekening Diaconie: De Jaarrekening ligt van 7 t/m 10 juni ter inzage bij diaken Jaap Blokland. Willen u of jullie deze rekening inzien dan graag een afspraak maken met Jaap: tel.  06-11385261.
Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op dinsdagavond 7 juni tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.

Structurele hulp voedselbank:  Zaterdag 11 juni. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Verbouwing pastorie: Er is al veel werk verzet in de pastorie en de veranderingen zijn al goed te zien. Ook komt er nog geregeld geld binnen voor deze verbouwing. Op dit moment is er van gemeenteleden aan schenkingen/giften, leningen, oud-ijzer en in de maquette achter in de kerk totaal € 100.042,-  ontvangen of toegezegd, waarvoor onze hartelijke dank.
Hulp gezocht bij de rommelmarkt: Zaterdag 2 juli hopen wij de rommelmarkt te houden. Dit is niet mogelijk zonder de hulp van vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen bij:
-het huis aan huis ophalen van de spullen op 25 juni a.s.,
-het opbouwen van de markt op 2 juli,
-het verkopen van 9.00 – 13.00 uur. 
Kan en wil je helpen? Bel of app dan naar Corine van Eck (06-12446473).
Stichting Rommelmarkt Zijderveld.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: Tijdens bezoekwerk heeft diaken J. Blokland een gift ontvangen van € 10,- voor de diaconie. De diaconie collecten van de maand mei bedraagt totaal € 1113,67.
Het verjaardagsfonds over de maanden maart en april heeft het totaalbedrag van
€ 426,20 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 2x € 2,-; 1x € 2,20; 9x € 5,-; 11x € 10,-; 1x € 15,-; 1x € 16,-; 4x € 20,0; 1x € 24,-; 1x € 30,- en 2x € 50,-. Vervolgens is er een gift van € 2000,- ontvangen voor de verbouwing van de pastorie. De opbrengst via de maquette betreft de verbouwing van de pastorie over de maand mei heeft  € 354,30 opgebracht. De collecte op 22 mei voor het orgelfonds bedraagt totaal € 230,25. Hartelijk dank voor al deze gaven en collecten.
Agenda in het kort:
Dinsdag          7 juni               Collectebonnen / Kerkradio
Zaterdag         11 juni             Voedselbank
Ten slotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.