Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 19 2022 WEEK 19
Zondag 15 mei                          
09.30 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Hardinxveld-Giessendam
 
Zingen voor de dienst:  vm. 147 : 1.; nm. Ps. 147 : 4
Kinderoppas:  Sanne van Duuren en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen weer als vanouds d.m.v. de collectezakken plaatsvinden

Bij de diensten: Bemoedigende woorden die Paulus aan Timoteüs schrijft gelden ook voor ons. Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Dan krijgen we vergeving van zonden, wordt ons leven vernieuwd en mogen we uitzien naar het eeuwige leven. Dan zullen en kunnen we zingen:
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is u schrik gebleven?
hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
Dit is al waar op ik bouw.
Ziekte en zorg: Op dit moment verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat betekend niet dat er geen zorgen en verdriet zijn bij gemeenteleden. Laten we biddend om elkaar heen staan. Het wordt gemerkt, gevoeld en ervaren en het stemt tot dankbaarheid als we zo samen gemeente mogen zijn.
Examens: De tijd van de examens is weer begonnen. Een spannende en drukke tijd voor de examenkandidaten. Zondag hebben we voor jullie gebeden in de kerk. Probeer ook zelf in deze drukke en spannende periode dagelijks tijd te vinden voor gebed; het geeft rust en vertrouwen. Als gemeente bidden we voor jullie dat het examen goed mag verlopen.
Gebedskring: Maandag 16 mei komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie.
Vrouwenkring: De laatste vrouwenkring van dit seizoen zal gehouden worden op D.V. woensdag 18 mei. U en jij worden hiervoor weer van harte uitgenodigd. We willen deze ochtend met elkaar nadenken over Psalm 25. Wat wil deze Psalm ons zeggen wanneer we nadenken over ‘Waarheen gaat mijn weg?’ Maar voordat we hierover spreken, drinken we eerst koffie of thee waar iets lekkers bij gepresenteerd wordt. Om 9.45 uur staat de koffie klaar in het Kerkelijk Centrum ‘De Oude School’, zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen met gebed en zang. Om 12.00 uur wordt de ochtend afgesloten. Weet u/je welkom.
Verbouwing pastorie: Het is binnen en buiten de pastorie al goed te zien dat er hard is gewerkt door de aannemer en door heel veel vrijwilligers. Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle hulp en ondersteuning daarbij.
Verder komt momenteel ook het geld binnen om de kosten van de verbouwing te kunnen betalen. Op dit moment is er van gemeenteleden aan schenkingen/giften, leningen en oud-ijzer opbrengst totaal € 82.838 ontvangen of toegezegd waarvoor eveneens onze hartelijke dank. Tenslotte staat er achter in de kerk nu ook een maquette van de pastorie waarin u een financiële bijdrage kunt doen. De kerkrentmeesters
Beroepingswerk: We willen de gemeente bedanken voor de namen die zijn ingediend van proponenten en predikanten. Fijn dat op deze wijze met het beroepingswerk wordt meegeleefd. Samen met de namen die we als kerkenraad vanuit de PKN kregen aangereikt hebben we een lijst opgesteld van beroepbare proponenten en predikanten. Uit deze namen zal de kerkenraad een keuze maken en verdere vervolgstappen nemen.  Zodra we daarover meer kunnen communiceren zullen we dat uiteraard aan u laten weten. Wilt u het beroepingswerk ook opdragen in uw gebeden?   Hartelijke groeten, de kerkenraad.
Commissie van notabelen: Dankbaar mogen we vermelden, dat Alex Blomsma zijn benoeming als lid van de commissie heeft aanvaard. We wensen hem veel vreugde en voldoening toe en bidden hem dat hij Gods zegen mag ervaren in deze functie.
Hemelvaartsontbijt: Op Hemelvaartsdag zullen we voorafgaand aan de kerkdienst gezamenlijk ontbijten. Iedereen is van harte welkom in Kerkelijk Centrum De Oude School.  Via activiteitenhervormdzijderveld@hotmail.com kan iedereen zich aanmelden. Inloop is vanaf 08.00 en we beginnen om 08.15 met gebed. Voor verdere informatie zie de website en de flyer. De activiteitencommissie Lianne het Lam, Denise Burggraaf, Geerdine Bok
Structurele hulp voedselbank:  Zaterdag 14 mei. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun!
Jaarlijks Uitje Ouderen: D.V. dinsdag 14 juni a.s. is het zover. We hopen dan met velen van u ons Jaarlijks Uitje te mogen beleven.
Ons reisdoel is dit jaar naar Boerderij "De Weistaar" in Maarsbergen.
Uiterlijk 10.30 uur wordt u deze morgen verwacht in K.C. "De Oude School". Let u goed op de aanvangstijd?   Dit geheel verzorgde dagprogramma krijgt u voor € 26,-. Voor meer info: zie uw persoonlijke uitnodiging. De uiterste opgavedatum is t/m woensdag 25 mei a.s. We zien uw opgave met belangstelling tegemoet.   De Hervormde Vrouwen Dienst Zijderveld.
Save the date: Aan alle jongeren van de tienerclub, jeugdvereniging en degenen die verbonden zijn met de gemeente Zijderveld: na 2 jaar kunnen we dit jaar weer plannen maken voor het jeugdweekend.  Noteer alvast de datum 21 oktober 2022 t/m 24 oktober 2022  in de agenda. In september komt de uitnodiging om je op te geven. Hartelijke groeten, Arend Jan, Carolien, Amanda, Marc, Hans en Janny
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: De diaconie collecte van de maand april zijn in totaal € 705,87. De diaconiecollecte voor het Wereld Diaconaat bedraagt € 231,52.
De weekcollecten voor de kerk over de maand april 2022 bedragen totaal  € 1.689,76. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 3 april; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen.  Door ds. J. de Jong is tijdens bezoek een gift van € 20,- voor de kerk ontvangen.  Vervolgens zijn er een zestal giften ontvangen, speciaal voor de verbouwing van de pastorie n.l. :1x € 200,-; 1x € 500,-; 1x € 1.000,-; 1x € 2.000,-; 1x € 3.000,- en 1x € 10.000,-. De oud-ijzer actie van 6 april j.l. en het vooraf verzamelde oud-ijzer heeft het totaalbedrag van € 6.137,90 opgebracht wat ook gebruikt gaat worden voor de verbouwing van de pastorie. Heel hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.                                                    
Agenda in het kort:
Zaterdag         14 mei             Voedselbank
Maandag        16 mei             Gebedskring
Woensdag      18 mei             Vrouwenkring
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.