Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 16 2022 WEEK 16
Zondag 24 april                         
09.30 uur: prop. M. Slingerland, Gouda               Afsluiting Winterwerk
18.30 uur: dhr.  R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
 
Zingen voor de dienst: 
vm. Welkomstlied: OTH  321  Ik wil juichen voor U, o Heer; nm. Ps. 98 : 1
Kinderoppas:  Denise Burggraaf en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: In de stille week en op Goede Vrijdag en Pasen mochten we overal struikelstenen tegenkomen en bewonderen. Als laatste mochten we met stille verwondering het lege graf als struikelsteen aanschouwen: Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles alles is voldaan.
Hier houdt het leven niet op, maar het gaat verder en mogen we zondag het winterseizoen afsluiten. We zijn het winterseizoen begonnen met het thema: “Geloven is doen”. We hebben ons “kapitaal” mogen inzetten op club; kring en verenigingsavonden. Zondag sluiten we het winterseizoen. We mogen danken voor Zijn goedheid en Hem de lof toezingen: Ik wil juichen voor U, o Heer.    Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg:  In de voorbede hebben we zondag gebeden voor Cornelis van de Kraats,(Kortgerecht 84, 4145 NM  Schoonrewoerd), die met een hernia en veel pijn aan bed gebonden is. Voor het de fam. van der Knijff in Libanon, het zendingsechtpaar waar we financiële steun aan verlenen. We hebben gebeden voor de mensen in de Oekraïne, die zwaar te lijden hebben onder her oorlogsgeweld. Voor allen in de gemeente, die met ziekte zorg en verdriet te maken hebben; vaak weten we er niet van, maar als we voor elkaar bidden geeft dat verbondenheid en bemoediging en mogen we al onze noden neerleggen aan de voet van het kruis.
Vader, vol van mededogen,
Zie ons arme zondaars aan,
Sla op ons Uw vriend`lijk ogen:
Jezus heeft voor ons voldaan.
Ja, Hij heeft voor ons voldaan,
God neemt ons als zondaars aan.
De verdienste van Zijn sterven,
Doet ons `t eeuwig leven erven.
Gemeenteleden die elders wonen of verblijven: 
In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Ook de ouderen die binnen onze gemeentegrenzen wonen mogen we niet vergeten. Bidden voor elkaar; een kaartje of een bezoekje wordt zeer gewaardeerd en wordt ervaren als een warm meeleven.
Afsluiting Winterwerk: Zondagmorgen is er afsluiting van het winterwerk. Na de dienst worden allen uitgenodigd samen koffie/thee of fris te drinken in het K.C. en elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Iedereen is hartelijk welkom.
Kerkradio: Dinsdag 26 april is er weer een uitzending van de Kerkradio. Deze uitzending zal worden gevuld met psalmen en geestelijke liederen. Een fijn luistermoment gewenst.
Kerkenraad: Donderdag 28 apr. vergadert de kerkenraad. Laten we als gemeente biddend om deze broeders heen staan; dat zij door Gods Geest inzicht en wijsheid mogen ontvangen de gemeente te leiden naar Zijn grazige weiden.
Zaaierberichten: De volgende Zaaier is voor twee weken. Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Agenda in het kort:
Dinsdag          26 apr.                        Kerkradio
Donderdag      28 apr.                        Kerkenraad
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.