Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 14 2022 WEEK 14
Zondag 10 april                          Palmpasen
09.30 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk            Belijdenisdienst
18.30 uur: prop. M. van Genderen, Leerdam
 
Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 84 : 1 en 6; nm. Ps. 118 : 14
Kinderoppas:  Rianne de Leeuw en Janine Bruijnes
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


Vrijdag 15 april              Goede vrijdag
19.30 uur: prop. R.P. Hoogenboom, Woerden

Zingen voor de dienst:
Weerklank 153 : 1 + 2 + 6                 Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten             
Weerklank 140 : 1 + 3 + 7                 Als ik in gedachten sta                                 
Weerklank 149 : 1 en 2                     Jezus leven van ons leven                                       
Weerklank 144 : 1 en 3                     Hij kwam bij ons, heel gewoon                     
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Palmpasen. Een bijzonder moment in het kerkelijk jaar, zeker als er twee gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof mogen afleggen, ( Martin en Marieke Kemkes – Horden, ( Kortgerecht 80, 4145 NM  Schoonrewoerd).  Zij mogen openlijk hun geloof belijden in het midden van de gemeente, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk; toegelaten worden tot het Heilig Avondmaal en mede verantwoordelijkheid dragen voor de opbouw van de gemeente van Christus.
Belijdt uw geloof met Weerklank 378: Jezus is Heer
Jezus is de Eengeboren
Zoon van God van eeuwigheid.
Door Hem mogen wij behoren
Tot Gods kind`ren voor altijd.
Aangenomen, hoe verloren,
Uit gena verlost, bevrijd.
Ziekte en zorg: . We mochten danken met Sinnie Hol – den Braber, (`t Werfje 3, 4122 GS) zij is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Er is gebeden voor mij, Aart Bronkhorst, (Bickelenberg 12, 4122 GW), deze week zijn er onderzoeken in het UMC, waar gekeken wordt of en welke behandelplannen mogelijk zijn.
Ook voor allen die met verdriet en zorgen te maken hebben, voor de oorlog in de Oekraïne, de onrust in de wereld. Al onze noden hebben we voor Gods genadetroon gebracht, waar ze veilig en geborgen zijn.
Jarig: Donderdag 14 april hoopt Corrie den Hartog – Oskam, (Siderwendervelt 12, 4122 GM) 84 jaar te worden. Een fijne dag met allen die in liefde om je heen staan en een gezond nieuw levensjaar gewenst. Dankt God voor deze dag en looft Hem met heel uw hart, vertel van al Zijn wonderen.
Stille week: Nog even een herinnering aan de Stille Week die ter voorbereiding op Goede Vrijdag wordt gehouden. Van maandag- t/m donderdagavond zal er aan de hand van het thema “Struikelstenen in de weg naar Pasen” stil worden gestaan bij het lijden van Jezus. Aanvang: 19.15 uur. U komt toch ook?
Gebedskring: Maandag 11 april komt om 20.00 u. de Gebedskring bijeen in de consistorie. Samen bidden voor personen, gemeente en de noden wereldwijd.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor heeft Lettie den Hertog  een gift van € 5,- ontvangen en Maaike van Zuilen € 10,-
De maand collecte van de Diaconie over de maand maart is in totaal  715,55
De weekcollecten voor de kerk over de maand maart bedragen totaal  € 1430,52. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 6 maart; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen.  Door ds. J. de Jong is tijdens bezoek een gift van € 20,- voor de kerk ontvangen.  Heel hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.
Agenda in het kort:
11 t/m 14 apr                          Stille week
Maandag        11apr.              Gebedskring
Dinsdag          12 apr.            Kerkradio
Woensdag      13 apr.            Jongensclub / Meisjesclub
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.