Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 13 2022 WEEK 13
Zondag 3 april                      6e Lijdenszondag
09.30 uur: ds. C. Hoogerwerf, Doorn          Doopdienst
18.30 uur: ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 87 : 4; nm. Ps. 69 : 13
Kinderoppas:  Lisanne van Ballegooijen en Job van Lagen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. de derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Zondagochtend zal de dienst in het teken staan van de Heilige Doop.
2 kinderen van de gemeente zullen dit teken ontvangen. Faye Kok. Dochter van Jacco en Renate Kok – Meerkerk en Marie-Louise Verkroost. Dochter van Dirk-Jan en Anne-Marie Verkroost – Nokkert.  Als het doopformulier gelezen is, beginnen de vragen aan de doopouders als volgt: Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht Zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Zo mogen we onze kinderen bij God brengen, want ook  Christus heeft de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend.     Zegenrijke diensten gewenst.
Ziekte en zorg:  We mochten danken met en voor Gerrit Arendonk, (Achterkade 20, 4133 RA  Vianen), voor het goed verlopen van de hartkatheterisatie. We hebben gebeden voor Sinnie Hol – den Braber, (`t Werfje 3, 4122 GS) zij werd opgenomen in het ziekenhuis voor een acute blindendarmontsteking. Er is gebeden voor mij, Aart Bronkhorst, (Bickelenberg 12, 4122 GW), bij mij is een hersentumor ontdekt. Voor Marco en Gerdine van Vliet - de Gier, (Dorpsweg 2, 4122 GG), afgelopen week is de vader van Gerdine overleden.
Ook voor allen die met verdriet en zorgen te maken hebben, voor de oorlog in de Oekraïne, waar dood en verderf gezaaid wordt. Al onze zorgen en noden mochten bij Gods genadetroon worden neergelegd. We mogen in verdriet en zorgen vertrouwen op Jezus woorden uit Matth. 11 : 28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Paasviering Ouderen: D.V.dinsdag 5 april ontvangen we u vanaf 14.30 uur in K.C. “De Oude School”. We beginnen om 15.00 uur. Fijn dat we elkaar zo weer kunnen ontmoeten.
We luisteren naar een meditatie en declamatie, zingen met elkaar en er is een paasverhaal.
Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.
U kunt zich opgeven uiterlijk 2 april bij Attie v.d. Kraats 06-16948223.
Belijdenis: In de morgendienst van zondag 10 apr. hopen Martin en Marieke Kemkes – Horden, ( Kortgerecht 80, 4145 NM  Schoonrewoerd) openbare belijdenis van het geloof af te leggen in het midden van de gemeente. De aannemingsavond is 29 mrt. Een goede voorbereiding gewenst naar jullie belijdenis.
Stille week: Zoals reeds eerder aangekondigd willen we ook dit jaar weer extra stil staan bij het lijden van onze Heiland van DV 11 t/m 14 april.  Door middel van gebed, liederen en een korte meditatie leven we toe naar Goede Vrijdag aan de hand van het thema “Struikelstenen in de weg naar Pasen”.  Net als de struikelstenen in het dagelijks leven ontdekken we in deze week stenen die ons stil zetten en onze aandacht vragen voor hetgeen met Jezus gebeurde in Jeruzalem. De avonden beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer een drie kwartier. U komt toch ook?
Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 4 apr. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Structurele hulp voedselbank: Volgende week zaterdag 9 apr. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun!
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Verantwoording: Het verjaardagsfonds over de maanden januari en februari   heeft het totaalbedrag van € 526,50 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 2x € 4,-; 13x € 5,-; 1x € 7,50; 14x € 10,-; 1x € 15,0; 1x € 16,-; 10x € 20,-; 1x € 25,-; en 1x € 50,-.  Voor al uw bijdragen onze welgemeende dank.  De kerkrentmeesters.
Agenda in het kort:
Zondag           3 apr.               Jeugdvereniging
Maandag        4 apr.               Catechisatie / Collectebonnen
Dinsdag          5 apr.               Paasviering ouderen
Woensdag      6 apr.               Meisjesclub
Donderdag      7 apr.               Tienerclub
Zaterdag         9 apr.               Voedselbank
Ten slotte: Al enige jaren mag ik deze kopij verzorgen voor onze gemeente. Vele namen zijn er in die periode genoemd van gemeenteleden die met ziekte en zorg te maken hebben gehad. Nu heb ik mezelf moeten noemen en dat is heel heftig en emotioneel. Bij mij is een hersentumor ontdekt en daar zal ik aan behandeld moeten worden. 6 april staan er afspraken gepland bij neuro oncologie in het UMC in Utrecht. Als ik dit zo schrijf, dan grijpt het me aan; de onzekerheid hoe het verder zal verlopen.
Van één ding ben ik, zijn wij, overtuigt en mogen we ook ervaren; onze Hemelse Vader gaat met ons mee. Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten. Vanmorgen kreeg ik een bemoedigend appje met het lied: Onze schuilplaats is God.
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. Onze hulp en onze verwachting is in U. Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig.
Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.