Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 12 2022 WEEK 12
Zondag 27 maart                  5e Lijdenszondag
09.30 uur: prop. D.A. Burggraaf, Arkel
18.30 uur: ds. G. Boer, Rhenen

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 118 : 7; nm. Ps. 115 : 6
Kinderoppas:  Annika Maaijen en Desiree Kool
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.

Bij de diensten: Zondag mocht een bijzondere dag zijn. Genodigd te worden aan de tafel des Heeren. De laatste tafel werd afgesloten met Hebr. 10 : 23 en 24: Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het belooft heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
Als zo Avondmaal gevierd mag worden, dan kunnen we van harte instemmen met het Weerklanklied van de avonddienst

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.


U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.


Ziekte en zorg: In de voorbede hebben we zondag gebeden voor Gerrit Arendonk, (Achterkade 20, 4133 RA  Vianen), dinsdag heeft hij een hartkatheterisatie moeten ondergaan in het ziekenhuis. We hebben gebeden voor de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne; voor de mensen die ontheemd en op de vlucht zijn. Voor allen die te maken hebben met ziekte, zorgen en verdriet. We mochten ook danken voor alle goede dingen die we van onze Hemelse Vader ontvangen mochten. Zo mochten we al onze dank, maar ook onze zorgen bij Hem brengen, Die voor ons zorgt.
Ouderen die elders wonen of verblijven: In zorgcentrum  "Huis ter Leede" te Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Ook de ouderen binnen de gemeentegrenzen mogen we niet vergeten. Een teken van medeleven wordt zeker op prijs gesteld.
Kerkradio:  Dinsdag 29 mrt. is er een uitzending van de Kerkradio. U en jullie kunnen dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. De uitzending begint om 19.30 u.
Bijbelkring:  Woensdag 30 mrt. komt de Bijbelkring voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar om 20.00 u. in het K.C. We behandelen hoofdstuk 6 uit het boekje “In gesprek” van ds. H.J. van der Veen.
Commissie van notabelen: Coen Hoiting heeft zijn benoeming als lid van de commissie van notabelen mogen aanvaarden en zal zondagochtend als notabel worden geïnstalleerd. Gerrit Bruijnes had niet de vrijmoedigheid voor het aannemen van zijn benoeming..
2e kans kleding- en speelgoedbeurs: De opbrengst van deze actie voor de VBW bedraagt € 536,- 
Ringweekend: Hee hallo! Ben jij 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om een heel gezellig weekend te hebben met andere jongeren uit de Ring? Geef je dan snel op voor het Ringweekend op 22 april t/m 26 april via ringweekend@live.nl.  Meer informatie volgt na je aanmelding via de mail.      Lieve groet, de Ringweekend Commissie 
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Verantwoording: Door de ouderlingen A. Lam en B. de Jong is tijdens huisbezoek een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerk. Bij de diaconie zijn via de bank nog giften binnengekomen voor noodhulp Oekraïne, totaal nog € 150,- . De avondmaalscollecte van zondagmorgen voor stichting “de Hoop” bedraagt € 125,60. Voor deze giften en collecten heel hartelijk dank. 
Agenda in het kort:
Maandag        28 mrt..           Catechisatie
Dinsdag          29 mrt.            Kerkradio
Woensdag      30 mrt.            Jongensclub / Bijbelkring
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.