Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 10 2022 WEEK 10
Zondag 13 maart                  3e Lijdenszondag
09.30 uur: ds. H.J. Donken, Wierden             Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H.J. Donken, Wierden

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 84 : 4; nm. Ps. 130 : 4
Kinderoppas:  Anita Middelkoop en Geert van Eck
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor de GZB. De voorjaarszendingscollecte

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Zondagochtend mag het voorbereiding zijn voor het Heilig Avondmaal. We worden er toe opgeroepen te onderzoeken, een ieder zijn hart, of hij de vaste en zekere belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen vanwege het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom is toegerekend en geschonken. Zo mogen we van kracht tot kracht steeds voortgaan en voor Sions God verschijnen.  Gezegende voorbereiding gewenst.
Ziekte en zorg: We dankten met Davina van Ballegooijen, (Kerkweg 21 4122 GB), die een geslaagde medische behandeling heeft ondergaan en thuis verder mag herstellen. We hebben gebeden voor de zieken thuis en allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. We mochten samen bidden voor het oorlogsgeweld in de Oekraïne; dat het zaaien van dood, verderf en verwoestingen gestopt mag worden en dat het niet zal leiden tot een derde wereld oorlog. Voor de vluchtelingenstroom die op gang is gekomen en dat de mensen een veilig onderkomen mogen vinden in het westen.  
Op de site van de PKN stond deze bemoediging:
God zij nabij, als de tijd van crisis komt,       Op oorlogstuig, op geweld vertrouwen zij,
 
ja, Jacobs God zij je kracht en schild.          geloof in God is al wat ons steunt.
Vanuit het heiligdom, vanuit Zijn huis           Machtigen struikelen, storten ineen,
zij God je redding in tijden van nood.            maar wij staan op en wij houden stand.
Kerkradio: Dinsdag 15 mrt. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. Oud. Jaco Meerkerk zal deze uitzending de meditatie verzorgen.
Bijbelkring: Woensdag 16 mrt. komt de Bijbelkring bijeen om 20.00 u. in het K.C. We behandelen hoofdstuk 5 uit het boekje “In gesprek” van ds. H.J. van der Veen.
Structurele hulp voedselbank:  Zaterdag 12 mrt. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun!
Goedkeuring voor beroepen predikant: Op onze digitale gemeenteavond in december vorig jaar hebben we als kerkenraad het voornemen toegelicht om een predikant te willen gaan beroepen voor een 80%-aanstelling. Daarbij hebben we ook gemeld dat dit voornemen door de PKN, onder andere financieel, goedgekeurd moet worden. Inmiddels hebben we het verzoek voorgelegd en toegelicht aan de PKN. Dat verzoek is behandeld en onlangs hebben we van de classis deze goedkeuring mogen ontvangen. Het positieve resultaat van de onlangs gehouden actie kerkbalans hebben daar zeker aan bijgedragen.
Zo zijn we weer een stapje verder in het proces van het gaan beroepen van een predikant.
                                                                                             De kerkrentmeesters.
Potgrondactie: Dit jaar houden we de welbekende potgrondactie op D.V. 12 maart. Ook kunt u, wegens succes van vorig jaar, weer violen bestellen. Voor meer info; zie de huis aan huis flyer.
2e hands kleding- en speelgoedbeurs: Op zaterdag 19 maart 2022 wordt de 2e hands kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “de Oude School” .  Verkoop van kinder- en tienerkleding (lente/zomer, vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen.  Kom, kijk en koop. De opbrengst is: 50% voor de  inbrenger en 50% voor de Vakantie Bijbel Week in Zijderveld
Informatie m.b.t. inbrengen kleding: Anne-Marie Meerkerk 0345-502125/ kledingbeurszijderveld@hotmail.com
Stille week: In de week van Goede Vrijdag zal er opnieuw een stille week worden georganiseerd. Door middel van vier samenkomsten in onze kerk op DV maandag 11 t/m donderdag 14 april hopen we door middel van gebed, liederen en een korte meditatie het lijden van Jezus nog dieper te betrachten. Houdt u hier alvast rekening mee in uw agenda? De samenkomsten duren van 19.15 tot ca. 20.00 uur.
Hulp aan de Oekraïne: De classis Zuid-Holland Zuid van de PKN biedt de volgende  informatie aan van Kerk in Actie over hulpverlening aan Oekraïne: zie de website https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een website gelanceerd waar individuen en organisaties die hulp willen verlenen aan de Oekraïne terecht kunnen. https://www.zhzveilig.nl/oekraine/.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Verantwoording: De Diaconiecollecten van de maand februari bedragen € 588,90
De collecte voor het orgelfonds op 20 februari 2022 heeft  € 206,90 opgebracht. Dit bedrag bestaat uit de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Tijdens bezoekwerk door ds. J. de Jong zijn 3 giften van elk € 10,00 voor de kerk ontvangen.  Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Agenda in het kort:
Zaterdag         12 mrt.            Potgrondactie / Voedselbank
Maandag        14 mrt..           Catechisatie
Dinsdag          15 mrt.            Kerkradio
Woensdag      16 mrt.            Jongensclub / Bijbelkring
Zaterdag         19 mrt.            2e hands kleding- en speelgoedbeurs
Ten slotte:  Het is een dankbare constatering, nu de corona maatregelen opgeheven zijn, weer met steeds meer mensen in de kerkdiensten aanwezig te zijn. Het is fijn elkaar weer te zien en te spreken en met elkaar een praatje te kunnen maken na afloop van de dienst. Maar meer nog met een  grotere groep zich te scharen rondom de dienst, waar we het ervaren samen gemeente te zijn. Gods Woord, waarschuwend en bemoedigend, te mogen horen; samen onze noden en vreugden in gebed bij God te brengen: Hem de lof en de eer toe te zingen. Onze God en Hemelse Vader, Die alle dingen in Zijn hand houdt.
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

                                                                     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.