Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 1 2022 WEEK 1
Zondag 9 jan.
9.30 u.            ds. F. Maaijen                        Zwijndrecht          Bevestiging ambtsdragers
15.30 u.          ds. G. van Wolfswinkel          Everdingen
Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 108 : 1;  nm.  Ps. 12 : 1
Kinderoppas:  Marieke Kemkes en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.

Bij de diensten: Zondag mag het hopelijk een vreugde volle zondag zijn. Ambtsdragers die bevestigt of herbevestigt mogen worden.. Een ambtsjubileum van de voorganger. De commissie van notabelen aangevuld.
God heeft gedacht aan Zijn genade.
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.          
Gezegende zondag gewenst
Ziekte en zorg: Onze consulent ds. J. de Jong (De Gruno 66, 3862 DD Nijkerk) is in het ziekenhuis opgenomen voor een medische ingreep. Hij zal daar een darm en nier operatie moeten ondergaan.
Mevr. J. van Hemert – den Hartog (Dorpsweg 51b, 4122 GE) is in het ziekenhuis opgenomen voor een heup operatie.
We denken ook aan allen die met moeite, zorgen, verdriet en eenzaamheid te maken hebben. Alle zorgen en verdriet mogen met Ps. 55 : 23 bij God gebracht worden. Werp uw zorgen op de Heere, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat een rechtvaardige wankelt.  

Ds. F. Maaijen: 5 jan. is het 25 jaar geleden dat kand. F. Maaijen als predikant bevestigt werd in onze gemeente. Zijn intredepreek was n.a.v. Ps. 122. „Het gaat goed met de dominee van Zijderveld als hij goed mag spreken van God”, aldus de predikant. „U moet niet op mij zien, maar alleen op Hem, want Hij is een God, Die werkelijk het goede voor u zoekt. Ook als dienaar hoop ik het goede voor u te zoeken”. Het groot maken en verheerlijken van God is ds. Maaijen op het lijf geschreven. Dit heeft hij al die jaren mogen doen.
Na Zijderveld volgde de gemeenten van Lexmond, Putten en Zwijndrecht. Het is mooi om terug te kijken hoe God hem al die jaren gespaard en bewaard heeft om dienstbaar te zijn in de wijngaard van zijn Hemelse Vader. We wensen hem en zijn gezin nog vele goede en gezonde jaren toe in dienst van zijn Grote Opdrachtgever.
Bevestiging ambtsdragers: Zondag zullen de volgende personen in het ambt bevestigt worden: Voor ouderling: Jaco Meerkerk en herbevestigt als ouderling Jos Lam. Voor diaken: Joost de Groot. Voor ouderlingkerkrentmeester: Arthur Burggraaf en Winand Maaijen. In het college van notabelen worden welkom geheten Geert van Eck en Cor de Gans. Aftredende ambtsdragers zijn ouderling Floor Kool; diaken Dirk Oskam en de ouderling-kerkrentmeesters Arie Donker en Dirk-Aart de Leeuw. Aftredend uit de commissie van notabelen zijn Arthur Burggraaf; Winand Maaijen; Wim van Duuren en Gerrit het Lam. Alle terugtredende ambtsdragers en commissieleden willen we ook via deze weg bedanken voor hun werk en inzet van de afgelopen jaren. De nieuwe ambtsdragers en commissieleden wensen we Gods onmisbare zegen toe in het werk dat op hun wacht.
Structurele hulp voedselbank: Op D.V. 8 januari 2022 is het de eerste keer dat u uw hulpgoederen voor de voedselbank kunt brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Arie zorgt ervoor dat de hulpgoederen bij de voedselbank bezorgt worden.  Als donateur kunt u zich nog steeds opgeven via hulpvoedselbank@hervormdzijderveld.nl. Hartelijk dank voor uw steun.
Kerkdiensten:  i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen zijn de kerkdiensten voorlopig digitaal en zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.
Verantwoording:  De collectebussen voor IZB/GZB bij de uitgang van de kerk hebben in 2021  € 291,73 opgebracht.
Voor de diaconie collecten over de maand dec. hebben we het mooie bedrag van € 1277,65 ontvangen
Mevr. Sleeuwenhoek kreeg bij het bezorgen van de kerstattentie een gift van € 20,- voor de diaconie.
De weekcollecten voor de kerk over de maand december 2021 bedragen totaal € 1686,99. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van zondag 5 december; de bedragen die in de kerk en die via de bank zijn binnengekomen. Vervolgens zijn voor het werk van de kerkrentmeesters de navolgende giften ontvangen:14-12:  €   50,00 voor het orgelfonds;
17-12:  € 200,00 als na gift voor dankdag; 27-12:  €   36,00 via spaarkaarten kip en kaas, bestemd voor het orgelfonds; 28-12:  € 250,00 en € 200,00 via de bank; 31-12:  €   28,60 via collectebonnen en € 400,00 contant.   Hartelijk dank voor al deze gaven en collecten.
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.