Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 5 2022 WEEK 5
Zondag 6 februari
09.30 uur: ds. G. van Meijeren, Rotterdam
18.30 uur: prop. M. Slingeland, Gouda

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 48 : 1; nm. Ps. 48 : 4
Kinderoppas:  Jantine Sterk en Iris Middelkoop.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse uitgangscollecte.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Het was weer fijn zondag in de kerk te kunnen zitten. Elkaar te ontmoeten, maar meer nog samen rondom het Woord te zijn, samen te zingen; met en voor elkaar te bidden. In alle rust de week te mogen beginnen in het midden van Zijn heilige woning.
Wij, o verheven Majesteit,
Gedenken Uw weldadigheid
In't midden van Uw heil'ge woning……………

Ook zondag mogen de deuren van de kerk weer wagenwijd open staan om het goede te zoeken.
Ziekte en zorg: We leven mee met allen die met ziekte, zorgen en verdriet te maken hebben. We mogen voor en met elkaar bidden en onze noden neer leggen bij Hem, die alle dingen in Zijn hand heeft en daar niets uit verloren laat gaan. In Joh. 10 : 28 belooft Jezus aan zijn schapen: En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Geboren:  Ontvangen in geloof
                  teken van hoop
                  geboren uit liefde
Geloof, hoop en liefde, daarmee maken, Dirk-Jan en Anne-Marie Verkroost, (Lentehof 4, 4122 GZ) dankbaar en blij bekent, dat op 25 jan. hun dochter Maria Wilhelmina Germine is geboren. Die de roepnaam Marie-Louise heeft gekregen. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. Aan jullie de schone, maar moeilijke taak haar op te voeden in het geloof, haar de tekenen van hoop te leren zien en dit alles in liefde te doen.
Ouderenmiddag: Dinsdag 8 febr. mogen we als ouderen en alleenstaande weer bij elkaar komen in “De Oude School”. De middag begint om 14.30 u.  We kunnen deze middag gezellig bijkletsen, omdat we de afgelopen periode elkaar gemist hebben. We zullen met elkaar zingen; samen een Bijbelquiz spelen en er een fijne middag van maken. Allen hartelijk welkom.
Vrouwenkring: We mogen u en jou weer uitnodigen!  En dat doen we graag voor de vrouwenkring op D.V. woensdagochtend 9 februari. Om 10.00 uur willen we de ochtend beginnen, de koffie staat klaar om 9.45 uur in Kerkelijk Centrum ‘De Oude School’. Voor deze ochtend is er een spreekster van Woord en Daad uitgenodigd, zij zal gaan spreken over duurzaamheid en fair trade. Om 12.00 uur willen we de ochtend afsluiten. Weet u/je welkom.
Actie Kerkbalans: De Actie Kerkbalans van 2022 heeft het voorlopige geweldige bedrag van € 65.218,40 aan toezeggingen opgebracht.
Wij willen u hartelijk danken dat u ook in dit jaar de Hervormde Kerk van Zijderveld heeft willen steunen, met uw betrokkenheid en financiële bijdrage.
Ook zijn wij enorm dankbaar dat er ook in deze tijden, financieel zo meegeleefd wordt.
Zoals al genoemd werd: ‘’ God heeft de blijmoedige gever lief ‘’.
                         Met vriendelijke groet,  de kerkrentmeesters en notabelen
Structurele hulp voedselbank: Volgende week zaterdag 12 februari kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun!
Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 7 febr. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Kerkdiensten:   i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten. In het K.C. mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de  ruimte.

Verantwoording:  Door Maaike van Zuilen een gift van € 10,-  ontvangen tijdens het bezorgen van Lichtspoor. De collecte voor Operatie Mobilisatie van 22 jan. heeft € 122,- opgebracht
De maand collecte voor de diaconie van januari is in totaal inclusief giften per bank € 737,30. Hartelijk dank voor deze gaven en collecten. 
Agenda in het kort:
Zondag           6 febr.             Jeugdvereniging
Maandag        7 febr.             Catechisatie / Collectebonnen
Dinsdag          8 febr.             Ouderenmiddag
Woensdag      9 febr.             Vrouwenkring / Meisjesclub
Donderdag      10 febr.           Tienerclub
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 28-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.