Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 30 - 31 2022 WEEK 30 - 31
Zondag 31 juli                           
10.45 uur: dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Let op!!  De dienst begint om 10.45 u.
18.30 uur: Prop. J. Speksnijder, Gouda
 
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 9 : 1;  nm. Ps. 9 : 10
Kinderoppas:  Esther Kool en Lieke van Duuren
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 7 Aug.                           
09.30 uur: ds. J.H. de Vree, Achterberg
18.30 uur: ds. L. van Wingerden, ’s-Hertogenbosch
 
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 42 : 1;  nm. Ps. 42 : 5
Kinderoppas:  Anne-Linde Kok en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de extra collecte voor de kerk.


Ziekte en zorg: In het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein verblijft op dit moment Goof van Rijnsbergen,(Krooshofstr. 55, 4122 GK). Grote zorgen zijn er om zijn gezondheid. We mochten zondag in de kerk voor hem bidden; laten we ook in onze persoonlijke gebeden hem en zijn gezin niet vergeten. De zieken thuis; de rouwdragenden en zij die met zorgen en verdriet te maken hebben, allen mochten we opdragen aan Gods genade troon.
Ook mocht er dankbaarheid zijn met Maaike van Zuilen – Oskam, (Krooshofstr.8, 4122 GL) zij mocht na een schouderoperatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
Gemeenteleden die elders wonen  of verblijven:                   
In Zorgcentrum "Huis ter Leede" te Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In Zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Het is altijd fijn als er een teken van meeleven uit de thuisgemeente komt. Laten we ook de ouderen die binnen de gemeentegrenzen wonen niet vergeten; zij vinden het ook fijn als er contacten zijn vanuit de gemeente.
Jarig: Zaterdag 6 aug. hoopt mevr. J.W. van Nifterik – Ponsen, (Siderwendervelt 7, 4122 GM) de leeftijd van 83 jaar te bereiken. Zaterdag 13 aug. hoopt dhr. T.J.A. van Meeteren, (Kerkweg 29, 4122 GB) 92 jaar te worden. Beide jarigen, en allen die in liefde rondom jullie heen staan, van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze hoge leeftijden. De eerste 2 regels van Ps. 119 : 4 spreken van een bijzondere dank:
Ik zal, oprecht van hart, Uw naam, o HEER,
Gestaâg den roem van Uwe grootheid geven,……….
Jubileum: Zaterdag 13 aug. hopen Gerard en Ans Dul – Verkuijl, (Krooshofstraat 1, 4122 GJ), 40 jaar getrouwd te zijn. Gefeliciteerd dat God jullie 40 jaar voor elkaar en voor jullie kinderen gespaard heeft. Dank de Heere met het loflied op Zijn genade: Ps. 103 : 1 en 2, Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
Kerkradio: Dinsdag 2 aug. is er een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 en de meditatie wordt dan verzorgt door oud. Marcel van Ballegooijen.
Voedselbank: Zaterdag 13 aug. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.
Belijdeniscatechisatie: Hoewel het nog volop zomer is, is het juist daarom een mooie tijd om al vast eens na te denken over belijdeniscatechisatie. Belijdenis doen… iets voor mij / voor ons? Eigenlijk helemaal niet zo’n vrijblijvende vraag. Want, heeft God al niet de eerste stap gezet richting ons? En wat is daarop jouw / uw antwoord? Goed om daar eens over na te denken. Belijdeniscatechisatie kan daarbij een mooie stap zijn om meer over het werk van God, over geloof en over wat het geloof vandaag voor je betekent, na te denken. Ook als je nog niet zeker weet of je wel belijdenis wilt / kunt doen, dan ben je van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Mochten er vragen over zijn, schroom niet om ze te stellen. Dat kun je doen bij je ouderling of bij ds. J. de Jong.  j.dejong.vdm@hetnet.nl
Collectebonnen: i.v.m. de vakantie is de eerstvolgende verkoop voor collectebonnen maandag 5 sept.
Zaaierberichten: De volgende Zaaier is voor 2 weken. Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Maaike van Zuilen en door Lettie den Hertog ieder € 5,- ontvangen voor de Diaconie.
Het verjaardagsfonds over de maanden mei en juni heeft het totaalbedrag van
€ 391,00 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 2,40; 10x € 5,00; 11x € 10,00; 1x € 12,00; 1x € 16,00; 1x € 20,60; 2x € 25,00; 1x € 30,00 en 2x € 50,00.   Voor al deze financiële bijdragen hartelijke dank.
.Agenda in het kort:
Dinsdag          2 aug.              Kerkradio
Zaterdag         13 aug..           Voedselbank
Ten slotte:              Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.