Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 25 2022 WEEK 25
Zondag 26 juni                          
09.30 uur: ds. A.J. Sonneveld, Lopik       Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop   Dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 63 : 3;  nm. Ps. 103 : 6
Kinderoppas:  Marieke Kemkes en Jasper de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Alleen `s morgens is er een derde collecte; de Avondmaalscollecte bestemd voor “Hulp Oost Europa”.

 
Bij de diensten: Zondag mag de nodiging weer uitgaan, deel te nemen aan Zijn tafel. Brood en wijn zullen ons worden aangereikt:
Opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens het laatste avondmaal het brood en toen Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het Zijn discipelen en zei: “Neemt, eet, dat is Mijn lichaam dat voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.' Evenzo nam Hij na de maaltijd de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zei: 'Drinkt allen daaruit; deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden; doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot Mijn gedachtenis”  Zo zullen we worden gesterkt en mijn ziel zal nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer, mijn mond zal U vol vreugd , o Heer, verheffen al mijn lofgezangen.     Gezegende Avondmaalszondag gewenst.
Ziekte en zorg: Laten we elkaar opdragen in onze persoonlijke gebeden. Vaak weten we niet van elkaars zorgen, ziekte en verdriet; en toch mogen we voor elkaar bidden, voor de gemeente en voor al die grote zorgen die ons omringen. Voor het voortbestaan van het levenswerk van mensen. Al onze noden mogen we bij onze Hemelse Vader brengen, want Hij zal voor ons blijven zorgen.
Gemeenteleden die elders wonen  of verblijven:                   
In zorgcentrum "Huis ter Leede":
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Omzien naar elkaar betekend ook omzien naar de ouderen van de gemeente. Onze ouderen die noodzakelijk elders wonen, maar ook de ouderen binnen de gemeentegrenzen. Een bezoekje, een kaartje of welk meeleven dan ook, wordt zeer op prijs gesteld.
Huwelijk: “God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem”. Met deze tekst uit 1 Johannes 4 : 16 laten Lizette van der Lee en Jelmer Boot weten dat zij elkaar het jawoord gaan geven op 8 juli a.s. De huwelijksinzegening vindt plaats om 14.30 u. in de kerk van Zijderveld. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Vis uit Meerkerk. Lizette en Jelmer gaan wonen: Lindestraat 24, 4231 DT  Meerkerk. Een fijne huwelijksdag gewenst en heel veel gezegende en gelukkige jaren in Meerkerk; de plaats waar Jelmer geboren en getogen is en waar jullie samen je nieuwe stekje hebben gevonden.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: De GZB Pinksterzendingscollecte van 5 juni heeft € 162,90 opgebracht.
Door ds. J.de Jong zijn tijdens bezoek een tweetal giften ontvangen; namelijk € 20,00 bestemd voor de verbouwing van de pastorie en € 20,00 bestemd voor de kerk.  Hartelijk dank voor deze gaven en collecte.
Ten slotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 
 
 

Jeugdvereniging Daniël
datum en tijdstip 10-12-2023 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 10-12-2023 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 11-12-2023 om 20.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 12-12-2023 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 12-12-2023 om 20:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 13-12-2023 om 10.00 u.
meer details

Meisjesclub 'Het Mosterdzaadje'
datum en tijdstip 13-12-2023 om 18.30
meer details

Creche
datum en tijdstip 17-12-2023 om 9:00
meer details

Ouderenmiddag
datum en tijdstip 19-12-2023 om
meer details

Meisjesclub 'Het Mosterdzaadje'
datum en tijdstip 20-12-2023 om 18.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.