Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 21 2022 WEEK 21
Zondag 29 mei                          
09.30 uur: ds. H. Markus, Leerdam
18.30 uur: prop. M. van Genderen, Leerdam
 Zingen voor de dienst: vm. Ps. 68 : 16.; nm. Ps. 9 : 1
Kinderoppas:  Amanda Kemkes en Geert van Eck
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.


Bij de diensten: Zondag hoorden we van het fake-nieuws dat de kerkleiders in Jeruzalem hebben verspreidt na de opstanding van de Here Jezus. De soldaten sliepen en zagen dat de discipelen het lichaam van Jezus uit het graf gestolen hebben. Nee, dat is niet het echte verhaal: Jezus laat zich niet stelen. Jezus geeft zich zelf. Jezus biedt zich aan. Na Zijn opstanding hebben meer dan 500 mensen Hem gezien en daarna is Hij verschenen aan Jakobus. Dan is het niet nodig om fake-nieuws te verkondigen, maar mogen we zingen:
        Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
        Dat Hij is opgestaan,
        Dat met Zijn geest Hij ons omgeeft
        Waar wij ook gaan of staan.
Ziekte en zorg: We dankten met Clazien Kool – van Eck, (Dorpsweg 40, 4122 GG), zij mocht na een geslaagde operatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We hebben gedankt met Geertje de Vaal - `t Lam, (`t Werfje 8, 4122 GT) afgelopen week heeft zij een knieoperatie ondergaan; ook zij mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis.
We hebben gebeden voor de noden in de wereld, maar zeker ook voor de gemeenteleden die met ziekte, zorgen en verdriet te maken hebben. Bidden is spreken met God; Hem mogen we al onze en elkaars zorgen en noden vertellen. Hij hoort ze en Hij zal voor ons zorgen.
Gemeenteleden die elders wonen  of verblijven.                   
In zorgcentrum "Huis ter Leede" te Leerdam
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Laten we de ouderen binnen de gemeente ook niet vergeten. Ook zij hebben onze zorg en aandacht nodig; d.m.v. welke vorm van aandacht ook, mogen zij ervaren dat we als gemeente ook met hen betrokken zijn.
Zingen na de dienst: Zondagavond 29 mei is er na lange tijd weer een zingen na de dienst.
U/jij word weer van harte uitgenodigd om mee te zingen tot eer en lofprijzing van onze God. 
Groet van de commissie zingen na de dienst.
Commissie van notabelen: In de dienst van zondagochtend zal Alex Blomsma geïnstalleerd worden als lid van de commissie. We wensen hem veel arbeidsvreugde toe in deze functie. We zijn dankbaar dat hiermee het college van notabelen weer compleet is.
                                                                            De kerkrentmeesters.
Kinderoppas: Voor de Kinderoppas tijdens de morgendiensten worden nog personen gezocht, die hieraan willen meewerken. Opgeven kan bij Sanne van Duuren, tel. 0611819898.
Nacht van Gebed: Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen dringend om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. In samenwerking met de Hervormde gemeenten van Hagestein, Hoef en Haag, Everdingen en Zijderveld geven we hier dit jaar invulling aan door op vrijdagavond 17juni in het Hervormd Centrum (Kerkstraat 5 ) te Everdingen samen te bidden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 24 uur.
We werken met tijdsblokken van een uur  Het eerste blok van 20-21.00 u. zal  een spreker van Open Doors verzorgen.  kunt er ook voor kiezen om een deel van de tijd mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met: Bart de Jong 06-11092835.     Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: Door ouderling-kerkrentmeester A. van Herk is een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerk. Tevens zijn er tweetal giften ontvangen voor de verbouwing van de pastorie n.l. een gift van € 100,00 en een gift van € 500,00. Hartelijk dank daarvoor.
Agenda in het kort:
Zondag           29 mei             Zingen na de dienst
Ten slotte: Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.