Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 20 2022 WEEK 20
Zondag 22 mei                          
09.30 uur: ds. M.A. van de Berg, Groot-Ammers
18.30 uur: ds. T.C. de Leeuw, `s-Grevelduin-Capelle
 
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 47 : 3.; nm. Ps. 8 : 1
Kinderoppas:  Annelinde Kok en Levi Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het Orgelfonds


Donderdag 26 mei        Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. J. Prins, Ede

Zingen voor de dienst: 
Weerklank 185 : 1 + 2                       Al heeft Hij ons verlaten
Weerklank 189 : 1 + 2                       Kroon Hem met Koningskroon
Weerklank 171 : 1 + 2 + 3                Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Weerklank 359 : 1 + 2 + 3 + 4          Vrede zij u
Kinderoppas:  Jolijn Meerkerk en Lisette van der Lee
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.


Bij de diensten: We mogen uitzien naar Hemelvaartsdag, waar we gedenken dat Christus is opgevaren naar de hemel. Zijn werk op de aarde was volbracht. Teruggekeerd bij Zijn Vader, wil Hij voor ons een pleitbezorger zijn en heeft Hij de deuren van de hemel voor ons geopend. Zo mogen ook wij, door Hem, toegang hebben tot het Koninkrijk de hemelen om eeuwig met Hem te leven.
Geprezen zij de Heer,                                   Hem zij de glorie,
die eeuwig leeft.                                             want Hij die overwon,
Die vol ontferming ieder troost                      zal nooit verlaten wat
en alle schuld vergeeft.                                 Zijn hand begon.
Die heel het aards gebeuren,            Halleluja, geprezen zij het Lam,
vast in handen heeft.              dat de schuld der wereld op zich nam

Ziekte en zorg: In een kliniek in Keulen is Clazien Kool, (Dorpsweg 40, 4122 GG) opgenomen voor een hernia operatie; als alles naar wens verloopt is zij bij het verschijnen van dit blad weer thuis in Zijderveld. Cornelis van de Kraats, ( Kortgerecht 84, 4145 NM  Schoonrewoerd) is nog steeds aan bed gekluisterd. Laten we biddend om de zieken heen staan; ook allen die met zorgen, moeite en verdriet te maken hebben mogen we in onze gebeden niet vergeten. Met al onze zorgen en noden kunnen we bij Jezus terecht. In Matt. 11 : 28 nodigt Hij ons uit: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Jarig: Zondag 22 mei hoopt Nel van Vuren, (Dorpsweg 74, 4122 GH) haar 79e verjaardag te vieren. Donderdag 26 mei hoopt Rob Verhoeven, (Hof v. Batenstein 26, 4131 HD Vianen), ook 79 jaar te worden. Beide gefeliciteerd en een gezond nieuw levensjaar gewenst met allen die in liefde rondom jullie heen staan.
Jubileum: Donderdag 26 mei hopen Leen en Geertje de Vaal - `t Lam, (`t Werfje 8, 4122 GT) 25 jaar getrouwd te zijn. In jullie leven zijn heel veel verdrietige momenten geweest en worden deze momenten ook niet vergeten. Ondanks het verdriet mag er ook blijdschap en dankbaarheid zijn om het heden te ervaren. Jullie Hemelse Vader heeft jullie de weg gewezen, heeft jullie vastgehouden en het goede doen zien, want: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. (Ps. 91 : 1). Gefeliciteerd met deze mijlpaal en nog veel gezegende jaren gewenst. 
Kerkradio: Dinsdag 24 mei kunnen u en jullie weer luisteren naar een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. en zal worden gevuld met psalmen en geestelijke liederen.
Hemelvaartsontbijt: Op Hemelvaartsdag zullen we voorafgaand aan de kerkdienst gezamenlijk ontbijten. Iedereen is van harte welkom in Kerkelijk Centrum De Oude School.  Via activiteitenhervormdzijderveld@hotmail.com kan iedereen zich aanmelden. Inloop is vanaf 08.00 en we beginnen om 08.15 met gebed. Voor verdere informatie zie de website en de flyer. De activiteitencommissie Lianne het Lam, Denise Burggraaf, Geerdine Bok.
Zingen na de dienst: Zondagavond 29 mei is er na lange tijd weer een zingen na de dienst.
U/jij word weer van harte uitgenodigd om mee te zingen tot eer en lofprijzing van onze God. 
Groet van de commissie zingen na de dienst.
Jaarlijks Uitje Ouderen: Mocht u vergeten zijn om zich op te geven voor ons Jaarlijks Uitje op dinsdag 14 juni a.s. naar Boerderij "De Weistaar" in Maarsbergen?  
Dan heeft u nog de mogelijkheid zich aan te melden t/m woensdag 25 mei a.s.
U gaat toch ook mee? Voor meer info: zie uw persoonlijke uitnodiging.
Hervormde Vrouwen Dienst Zijderveld.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording: Ook deze week mogen wij weer 2 giften verantwoorden betreft de verbouwing van de pastorie  n.l. 1x € 250,00 en 1x € 1.000,00. Heel hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Dinsdag          24 mei             Kerkradio
Donderdag      26 mei             Hemelvaartsontbijt
Ten slotte: Wat is er veranderd door de eeuwen heen? Zondagavond ging het in de preek over Psalm 137. Het verdriet van de Joden, omdat Jeruzalem verwoest is. We zongen Psalm 79 : 1. Het raakte mij, deze psalm. `t Ligt al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld; hun lijken onbegraven. De beelden die we via de media te zien krijgen uit de Oekraïne lijken wel hetzelfde te zijn. Alles kapot geschoten door zinloos geweld en de mensen die omgekomen zijn liggen onbegraven op straat. Wat is er veranderd door de eeuwen heen? Nou dit: dat Christus is geboren; dat Christus voor onze zonden geleden heeft; dat Christus is opgestaan uit de dood; dat Christus is opgevaren naar de hemel om voor ons de weg naar Boven te effenen. Dat is er allemaal veranderd. Dan kan Palm 79 eindigen met een lofzang:
Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten.

                                                                            Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.