Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 17 - 18 2022 WEEK 17 - 18
Zondag 1 mei                             
09.30 uur: prop. P. Bijl, Papendrecht
18.30 uur: ds. G. van Wijk, Hedel
 
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 139 : 1.; nm. Ps. Ps. 123 : 1
Kinderoppas:  Renate Kok en Myrthe Hogenhout
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte


Zondag 8 mei                             
09.30 uur: ds. S.J. Verheij, Barneveld
18.30 uur: drs. Joh. Van Eijsden, Driebruggen
 
Zingen voor de dienst:  vm. 145 : 1.; nm. Ps. 48 : 6
Kinderoppas:  Jantine Sterk en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming Werelddiaconaat.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Jarig: Dinsdag 3 mei hoopt dhr. A. van Nifterik, (Siderwendervelt 7, 4122 GM) zijn 89e verjaardag te gedenken. Gefeliciteerd met deze heugelijke dag. Een goed en gezegend nieuw levensjaar gewenst onder de beschermende handen van je Hemelse Vader.
Ziekte en zorg: We hebben zondag gebeden voor de noden in de Oekraïne; voor de zieken en allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. In de voorbede noemden we Tessa Lukassen, zij is voor en periode vetrokken naar Malawi, waar zij de plaatselijke bevolking via World Servants gaat helpen met bouwwerkzaamheden.
Voor Alex Blomsma, hij is aangewezen door de kerkrentmeesters om de commissie van notabelen te versterken. Deze benoeming heeft hij nog in overweging.
Kerkradio: Dinsdag 10 mei is er weer een uitzending van de Kerkradio. De meditatie van deze uitzending zal worden verzorgt door oud. B. de Jong.
Verbouwing pastorie: Komend weekend zullen de huidige bewoners de pastorie gaan verlaten en daarmee is de pastorie beschikbaar om te gaan verbouwen.
Volgende week zullen de verbouwingswerkzaamheden starten. Gedeeltelijk door de aannemer en gedeeltelijk door vrijwilligers.
Mocht u niet gevraagd zijn, maar wilt u daarbij wel helpen, dan kunt u contact opnemen met Winand Maaijen op 06-23605219 of Arthur Burggraaf op 06-14247666.
Als u financieel nog zou willen bijdragen aan de kosten voor de verbouwing dan kan dat via bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 onder vermelding van ‘verbouwing pastorie’.
We vertrouwen op uw bijdrage in zowel praktische en als financiële zin.
                                                                                        De Kerkrentmeesters
Jaarlijks Uitje Ouderen: In tegenstelling tot wat eerder vermeld is in het programmaboekje, is het Jaarlijks Uitje voor de Ouderen dit jaar niet op dinsdag 10 mei, maar op D.V. dinsdag 14 juni a.s. Nadere informatie volgt nog via een persoonlijke uitnodiging. De Hervormde Vrouwen Dienst Zijderveld.
Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 2 mei. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Structurele hulp voedselbank:  Zaterdag 14 mei. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun!
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Verantwoording: De collecte voor de familie van der Knijff heeft totaal € 263,90 opgebracht
Hiervoor hartelijk dank,
Agenda in het kort:
Dinsdag          10 mei.                       Kerkradio
Zaterdag         14 mei                        Voedselbank
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.