Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 15 2022 WEEK 15
Zondag 17 april                          Pasen
09.30 uur: prop. J. Speksnijder, Gouda
18.30 uur: prop. P. van der Schee, Hoevelaken
 
Zingen voor de dienst: 
Vm. Weerklank 166 : 1, 2, 3             Christus, onze Heer, verrees
                         178 : 1 en 3             Jezus leeft en ik met Hem
                         448 : 1 en 2             Jezus leeft in eeuwigheid
                         183 : 1, 2, 3             U zij de glorie
Nm. Psalm 118 : 14
Kinderoppas:  Marieke Kemkes en Lieke van Duuren
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met bestemming de GZB. Deze collecte is bestemd voor het zendingsechtpaar van der Knijff in Libanon.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Pasen. We mogen zondag gedenken, dat Christus is opgestaan uit de dood, waar Hij voor onze zonden heeft geboet. Gelukkig was Zijn dood niet het einde en mocht Hij weer opstaan uit de dood en een nieuw licht laten schijnen over de wereld en over Zijn kerk. Met kerst klonk het heerlijk lied der engelen, dat Christus was geboren. Nu mag de juichstem klinken, dat Hij is opgestaan uit de dood en Zijn werk volbracht heeft.
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
Ziekte en zorg:  We dankten met Cornelis van de Kraats,(Kortgerecht 84, 4145 NM  Schoonrewoerd) bij hem is een hernia vastgesteld, na een korte ziekenhuisopname mocht hij weer thuiskomen om thuis verder te herstellen. We dankten voor mij, Aart Bronkhorst, (Bickelenberg 12, 4122 GW), dat de hersentumor binnenkort operatief verwijdert kan worden.
We hebben gebeden voor allen die met verdriet en zorgen te maken hebben, voor de oorlog in de Oekraïne, de onrust in de wereld. Al onze noden hebben we voor Gods genadetroon gebracht, waar ze veilig en geborgen zijn.
Jubilea: Dinsdag 19 april hopen Gerard en Nel Moorelissen – de Gans, (Dorpsweg 48, 4122 GH) 60 jaar getrouwd te zijn. Diezelfde dag hopen Arie en Corrie van Vuren – van Meeteren, (Kerkweg 41a, 4121 KR  Everdingen) 55 jaar getrouwd te zijn. Donderdag 21 april is het de trouwdag van Dick en Lettie den Hertog – van Aalst, (Lentehof 18, 4122 GZ), zij hopen dan 50 jaar getrouwd te zijn. Allen van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Het is de Heere die jullie voor elkaar gespaard heeft. Door hoogte en diepte was Hij er bij om jullie vast te houden en te beschermen. Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. (Openb. 5 : 13b)
Diaconiecollecte: 1e Paasdag is deze collecte bestemd voor familie van der Knijff. Zij zijn namens de GZB in 2021 uitgezonden naar Libanon. Wij, als gemeente, willen hen ondersteunen. Dit kan o.a. door geld te geven aan de collecte, maar ook door voor hen te bidden of een kaartje te sturen. Op de website van onze kerk is meer te lezen over dit gezin.
Vrouwenkring Omdat er dit seizoen een aantal ochtenden van de vrouwenkring niet door konden gaan, hebben we besloten nog twee data aan de agenda toe te voegen. De eerste datum is D.V. woensdag 20 april, we nodigen u en jou weer van harte uit. Deze keer staat Psalm 51 centraal. ‘Wat doe ik met mijn fouten?’ De koffie staat klaar om 9.45 uur in het Kerkelijk Centrum ‘De Oude School’.. Na bijgepraat of geluisterd te hebben, beginnen we om 10.00 uur. We bidden, zingen met elkaar en leren van elkaar uit genoemde Psalm. Om 12.00 uur sluiten wordt de ochtend afgesloten. Weet u/je welkom.
Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 u. naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Agenda in het kort:
Woensdag      20 apr.            Vrouwenkring
Ten slotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.